BANKING API PROVIDER

FinTechAPI to zgodne z dyrektywą PSD2 rozwiązanie umożliwiające bezpieczny i ustandaryzowany dostęp do danych bankowych

Dowiedz się więcej Wersja demo